عنوان پروژه:پروژه همايش هاي بين المللي اصفهان

سال اجرا: 1392

محل پروژه: اصفهان

 

این پروژه اولین پروژه GRC در کشور ایران است که توسط یک شرکت داخلی تولید و اجرا شد. این پروژه توسط شرکت دیسمان انجام شد و مورد تمجید بزرگان صنعت ساختمان ایران و جهان قرار گرفت، تا آنجا که انجمن بین المللی GRCA این پروژه را در میان پروژه های شاخص خود در جهان قرار داد.

در صورت نیاز با ما تماس بگیرید اطلاعات تماس